Kremering

Efter begravningsceremonin körs kistan till krematoriet av ABC Lilla begravningsbyrån. Kremering sker oftast inte samma dag som kistan anländer till krematoriet. Som anhörig har du möjlighet att vara med vid kremering/insättningen av kistan.Askan förvaras därefter på krematoriet tills gravsättning eller uthämtning sker.

Askan måste hämtas ut eller gravsättas inom ett år. Urnbegravning är möjlig om du så önskar, detta blir vanligare nu när nya begravningslagen trädde i kraft då man ska gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet. Vid detta tillfälle sker kremering, innan ceremonin äger rum. Här har du också möjlighet att vara med vid själva kremeringen/insättningen av kistan om du så önskar.

Alltid fri telefonrådgivning. Du kan höra av dig till oss på telefonnummer 08-648 76 55 för mer information. Jourtelefon: 076-052 44 33

vit blomma