Att se den avlidne, visning

Om Ni så önskar kan ni givetvis ta farväl av den avlidne genom att vi på ABC Lilla begravningsbyrå genomför en så kallad visning.

Detta kan vara önskvärt om ni exempelvis har valt att genomföra en begravning utan ceremoni. Här har ni ändå chans att ta ett sista farväl av den avlidne i en stängd eller öppen kista.

Om visning sker i samband med bisättning det vill säga när vi klär på och kistlägger den avlidne, är kostnaden 1990:-
I annat fall kostar en visning 1490:- plus eventuell hyreskostnad för lokal.

Alltid fri telefonrådgivning. Du kan höra av dig till oss på telefonnummer 08-648 76 55 för mer information. Jourtelefon: 076-052 44 33

blomma rosa