Att se den avlidne, visning

Att se den avlidne, visning

Om Ni så önskar kan ni givetvis ta farväl av den avlidne genom att vi på ABC Lilla begravningsbyrå genomför en så kallad visning.

Detta kan vara önskvärt om ni exempelvis har valt att genomföra en begravning utan ceremoni. Här har ni ändå chans att ta ett sista farväl av den avlidne i en stängd eller öppen kista.

Om visning sker i samband med bisättning det vill säga när vi klär på och kistlägger den avlidne, är kostnaden 990:-

I annat fall kostar en visning 990:- plus eventuell hyreskostnad för lokal.