Begravningen

Begravningen

Ny begravningslag från och med 1 maj 2012

Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut om ny begravningslag. Lagändringen trädde i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara högst en månad, mot tidigare två månader. Som anhörig betyder det att man bör ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att ordna begravning.

Det finns inga regler för hur en begravning ska genomföras om man väljer en borgerlig begravning. Väljer man däremot en kyrklig begravning måste prästen följa kyrkans begravningsordning.

Man har dock ingen skyldighet att ordna någon begravningsceremoni. Den avlidna kan föras i kistan, för en kista krävs, direkt till kyrkogården för gravsättning eller till krematoriet för kremering.

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via den obligatoriska begravningsavgiften för:

  • lokal för förvaring av den avlidne
  • lokal för begravningsceremoni
  • kremering
  • förvaring av aska på krematoriet (max 1 år)
  • gravplats
  • gravsättning