Kremationsbegravning

Kremationsbegravning

Efter begravningsceremonin körs kistan till krematoriet av ABC Lilla begravningsbyrån. Kremeringen sker oftast inte samma dag som kistan anländer till krematoriet. Som anhörig har du möjlighet att vara med vid kremeringen/insättningen av kistan.

Askan förvaras därefter på krematoriet tills gravsättning eller uthämtning sker. Askan måste hämtas ut eller gravsättas inom ett år. Urnbegravning är möjlig om du så önskar, detta blir vanligare nu när nya begravningslagen trädde i kraft då man ska gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet. Vid detta tillfälle sker kremeringen, innan ceremonin äger rum. Här har du också möjlighet att vara med vid själva kremeringen/insättningen av kistan om du så önskar.