Begravningsform

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som majoriteten av dem som avlider i Sverige får. Utförs ceremonin av en präst som tillhör Svenska kyrkan som officiant, görs det enligt Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst. En kyrklig begravning äger i regel rum i en kyrka eller ett kapell.

Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlemmarna i vilket ingår präst, musiker och lokal.

Övriga kostnader, till exempel extra musik utanför det som ingår i ritualen, eventuella solosånger, kista, urna, kistdekoration, förtäring, dödsannonser o.s.v. är kostnader som belastar dödsboet.

En kyrklig begravning kan också hållas i någon frikyrka, till exempel Pingstkyrkan eller Baptistkyrkan, för deras medlemmar. Hit kan även räknas begravningar i katolska eller ortodoxa kyrkor.

Borgerlig begravning innebär att man i princip kan lägga upp begravningen efter eget tycke och smak. Med ett bildspel, spela den avlidnes favoritsånger på cd eller hyra en orkester. Åka på en Ålandskryss och strö den dödes aska i havet.

Det krävs ingen utbildning för att leda en borgerlig begravning, i stort sett kan vem som helst leda ceremonin, exempelvis en vän till den avlidne, I vissa kommuner utses officianterna av kommunfullmäktige.

Man kan även ordna en ceremoni i egen regi.

Då beställer man en kremation utan ceremoni. Efter det hämtar ni själva askan vid krematoriet för att ha en akt med urna i valfri lokal/hemma hos någon.

Kostnaden för detta skulle då bli 5900:-, det som sen kan tillkomma är om man vill ha en urna, blommor, minnesstund eller annons. Detta är ju kostnader som man själv bestämmer över.